Våra Regler

Vi vill påminna våra trafikanter  att ta hänsyn till våra regler och skyltarnas betydelse.

Hastigheten innom området är begränsad till 30 km/h

och följer komunens nya riktlinjer för 2014.

E18-1Mötestplats
Dessa skyltar är utplacerade på grund av att bilar skall kunna mötas vid denna plats. Denna skylt får ej förväxlas med skylten ”Parkeringsplats” utan snarare ses som”Parkeringsförbud” C35-1

E19-1Parkeringsplats
Denna skylt betyder att du får parkera där denna skylt är uppsatt.
Vi har en sådan numera vid Täljö Station

Axeltryck_8_tonBegränsat axeltryck 8 ton.

Boggitryck_12_tonBegränsat boggietryck 12 ton.
Fordon med högre boggietryck måste söka dispens

Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.
Vill du veta mer om vilka regler som skall följas av Vägföreningar följer Du denna länk…
Som fastighetsägare har du ytterligare skyldigheter, som Du kan se under  Fasighetsägarens eget ansvar

Förvaltar Enskild Väg