Vägavgifter

Vägavgiften för 2021 är 317:-/andel.
Debitering av vägavgiften sker den 1/4 varje år och skall vara betald senast i Maj månad

En året runt bostad har 12 andelar och ett sommarboende har 8 andelar.
d.v.s
12 * 317=3804/år för bostad
8 * 317=2536/år för fritidshus
2* 317= 634/år för obebyggd tomt

Hästgårdar och Lastbilsägare tillförs ytterligare andelar, beroende på antal Hästar/ Tunga fordon samt avstånd till närmast statlig eller kommunal väg.

Hästgårdar med fler än 2 Hästar debiteras större avgift p.g.a att hästverksamheten genererar mer trafik till fastigheten av kunder och leverantörer.
Exempelvis:
Foderleveranser, Bortförande av dynga mm.

För en mer utförlig förklaring angående andelstal,
följ denna länk

Vid Täljö Vägföreningens årsstämma kontrolleras närvaro och en s.k. debiteringslängd presenteras. Denna skall skrivas på av fastighetsägaren.
I debiteringslängden  kan medlem se andelstalet för sin fastighet samt belopp som skall erläggas som vägavgift.

För 2020 finns debiteringslängden på följande lösenords skyddad  webbsida. (lösenord kan fås av webbansvarig)
Hästägare samt ägare av tunga fordon är skyldiga att meddela antal Hästar och antal tunga fordon inför årsstämman, så att rätt andelstal hamnar i debiteringslängden.
Vägavgiften bestäms sedan av debiteringslängden.

Följ denna länk för att rapportera tunga fordon och hästantal.

I samband med byggen som kräver bygganmälan eller bygglov debiteras följande slitage avgift.

Avgiften styrs av byggytan i  byggnadslovet eller bygganmälan ( typ Attefalls åtgärd )

1.) Sammanlagd byggyta i byggnadslovet maximalt 16 – 60 kvm. 3500:-
2.) Sammanlagd byggyta i byggnadslovet över 60 kvm. 7500:-

Gör en bygganmälan klicka här20

Förvaltar Enskild Väg