Transport anmälan

Här anmäler Du som medlem i Täljö Vägförening till vägfogden att Du anlitar ett transportföretag för tung transport som skall framföras på Täljö´s vägnät.
Om antal transporter överstiger normal slitning på vägarna kan Du påföras en extra slitage avgift som bygger på Ton/km metoden.

Normal slitning anses vara 2100 Ton för en året runt bostad.

Vid skador i vägbank kan ni bli ersättnings skyldiga enligt anläggningslagen

Vid tjällossning (normalt kring April månad) är våra vägar extra känsliga och vi sätter ned tonaget till 3.5 Ton.
Då får inga tyngre fordon än med större axeltryck än 3.5 Ton /axel framföras på Täljö´s vägnät.

Ange följande uppgifter

* Obligatoriska fält

Förvaltar Enskild Väg