Täljö Trafikplats

Täljö Vägskäl är nu klar

Järnvägsbacken på Gottsunda sidan har gjorts om till en fin bred bilväg med gång och cykelväg från den övre järnvägsbron (rondellen) fram till Täljövägen via järnvägsviadukten.

Från Täljö rondellen, Gång och cykelväg fram till uppfarten Täljövikens konferensgård.

 

Förvaltar Enskild Väg