Stadgar

  • TÄLJÖ VÄGFÖRENING

Obligatoriskt medlemskap för alla fastighetsägare.

Vägföreningen sköter om vårt vägnät och är områdets officiella representant gentemot olika myndigheter som t.ex. Länsstyrelsen och Kommunen.

Stadgarna är i PDF format och för att kunna läsa  dom måste du ha en pdf läsare  installerad på din dator, mobil eller läsplatta.

Tryck här för att hämta och installera Acrobat Reader för din dator.
Använder du iPhone, iPad måste du hämta appen i Apples app store.
Använder du en Android enhet måste du hämta appen på Google Play.

Stadgarna

Ton/km Metoden

Förvaltar Enskild Väg