Städdag Täljö våren 2021

Söndagen den 25 April kl.10.00 

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint! 

På programmet: 

· Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och sly till festplatsen. 

· Ta hand om ris och elda.
· Rensa sly och ogräs och laga bod      vid lekplatsen. 

Det finns tid för prat och trevnad med grannarna. Om Coronan och vädret tillåter, bjuder vi på lättare lunch! Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och dyl. 

Välkomna! Täljö Vägförening