Städdag i täljö 17 oktober

Lördagen den 17 oktober kl.10.00 

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint!

På programmet:

· Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och sly till festplatsen.

· Ta hand om ris och elda.

· Rensa sly och ogräs på boulbana och vid lekplatsen.

Det finns tid för prat och trevnad med grannarna. 

Om Coronan tillåter,  bjuder vi på lättare lunch!

Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och dyl.

Välkomna!

TäljöVägförening