Senareläggning av Årsstämma

På grund av rådande omständigheter i dessa Corona tider har styrelsen även i år senarelagt årsstämman till söndagen den 20 juni 2021
Kallelse skickas ut senare under våren.

Täljö VägföreningStyrelsen