Samrådsgruppen

Om behov finns, så  utses vid årsstämman en samrådsgrupp med syfte att framföra fastighetsägarnas gemensamma synpunkter angående förändringar i Täljö.

Gruppen deltar i informations och samrådsmöten med Plankontoret när det gäller omvandlingsplanerna i Täljö.

Gruppen har även kontakter med andra instanser som påverkar utveckling i och omkring Täljö.  T.ex.. Roslagsvatten, SL, Banverket, Vägverket, Länsmuseet, Naturskyddsföreningen.

Sammankallande är Ordförande i Vägföreningen.
Samrådsgruppen är för tillfället vilande.

Förvaltar Enskild Väg