Rapport Klar

Tack för din rapport.

På årsstämman finns ditt nya andelstal registrerat i Debiteringslängden.
Tid och plats för årsstämman hittar du i evenemangskalendern på denna webbplats.

Kan Du inte närvara på årsstämman och vill veta andelstalet d.v.s. debitering för din fastighet hör du av dig till kassören.

Förvaltar Enskild Väg