Årsstämma

På årsstämman presenteras en debiteringslängd.
I debiteringslängden  kan medlem se andelstal samt vägavgift för sin fastighet.
Hästägare samt ägare av tunga fordon är skyldiga att meddela antal Hästar och antal tunga fordon till kassören inför årsstämman, så att rätt andelstal hamnar i debiteringslängden.
Vägavgiften bestäms sedan av andelstalet.

Tänk på att motioner skall vara inlämnade till vägföreningen innan  Februari utgång.
Motioner skall lämnas in skriftligen till Vägföreningen.

Förvaltar Enskild Väg