Mailanmälan

Vi har nu  116  fastighetsägare registrerade av  ca 191 fastigheter.

När Du gör en mail anmälan kommer du att få information
från Täljö Vägförening.

Kryssar Du för att du vill ha digital korrespondens, godkänner Du att får du får kallelser, vägavgiften eller eventuella byggavgifter via e-Post istället för via brev.

OBS! Om Du byter ePost adress måste Du anmäla dig på nytt till den här listan med din nya ePost adress.
Sedan avslutar Du din tidigare prenumeration med den gamla ePost adressen.

Fastigheten skall anges enligt detta exempel: Täljö 1:115
d.v.s att ordet Täljö Skall vara med.

 

Förvaltar Enskild Väg