Försäljning av fastighet

Vårt ekonomi system hämtar nya fastighetsuppgifter från Lantmäteriet innan fakturering av vägavgiften.

Detta sker den 1/4 varje år.

Säljer du fastigheten efter detta datum är Du skyldig att betala vägavgiften för detta år, eftersom du finns kvar i fakturerings registret.
Du får då kräva vägavgiften av den nya ägaren.

Du kan själv kontrollera om Du fortfarande finns med i ekonomisystemet genom att följa denna länk till ekonomisystemet och logga in med din Personlig kod. Går det inte att logga in finns Du inte med längre.

Förvaltar Enskild Väg