Försäljning av fastighet

Vårt datasystem hämtar nya fastighetsuppgifter från Lantmäteriet innan fakturering av vägavgiften.

Detta sker den 1/4 varje år.

Säljer du fastigheten efter detta datum är Du skyldig att betala vägavgiften för detta år, eftersom du finns kvar i fakturerings registret.
Du får då kräva vägavgiften av den nya ägaren.

Förvaltar Enskild Väg