Försäljning av fastighet

Vårt ekonomi system hämtar nya fastighetsuppgifter från Lantmäteriet den 15/3 innan fakturering av vägavgiften.

Faktureringen sker efter att Årsstämman har hållits och andelsbeloppet fastställts.
Faktureringen sker vid normala förhållanden den 1/4 varje år.

För år 2021 har det tagits hänsyn till Covid 19 och årsstämman har skjutits upp till den 20/6 och data från Lantmäteriet hämtas då den 15/6.

Säljer du fastigheten efter detta datum är Du skyldig att betala vägavgiften för detta år, eftersom du finns kvar i fakturerings registret.
Du får då kräva vägavgiften av den nya ägaren.

Du kan själv kontrollera om Du fortfarande finns med i ekonomisystemet genom att följa denna länk till ekonomisystemet och logga in med din Personlig kod. Går det inte att logga in finns Du inte med längre.

Förvaltar Enskild Väg