Dispensansökan old

OBS! Fråga om dispens skall ske 3 veckor innan transport.

Här  ansöker Du om dispens för tung transport på våra vägar.

Om Du inte har en dispens får chauffören inte köra in i Täljö om han har lastat mer än tillåtna axeltryck.

Axeltryck_8_tonBoggitryck_12_ton
Dispensen lämnas av vägfogden som Du skall lämna vidare till transportföretaget om inget annat överenskommet.

Kopiera in nedanstående exempel i meddelanderutan och kompletera med uppgifter:

Jag ansöker härmed för:
Fastighet: Täljö
Adress:
Tel:
Transportföretag:
Tel:
Mail: 

Ämne: "Dispens för tung transport"

* Indikerar obligatoriska fält

 

Förvaltar Enskild Väg