Dispensansökan

Här  ansöker Du om dispens för att få framföra tung transport som överstiger skyltningen på Täljö´s vägnät.
(Täljös vägnät är klassat som BK3 väg.)

Axeltryck_8_tonBoggitryck_12_ton

Om Du som fastighetsägare saknar dispens kommer chauffören inte kunna köra in i Täljö om hans last överstiger skyltningens axeltryck. Överstiger lasten skyltningen, måste en dispens för BK1 väg sökas.
OBS!  Dispenser lämnas inte ut under Tjällossningen och inte heller om transporten överstiger tillåten belastning för BK1 väg.
För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. Dessutom är efterfordon som släp inte tillåtna inom Täljö´s vägnät.

Under tjällossningen får endast fordon upptill ett axeltryck av 3.5 Ton framföras på vägnätet.
Tjällossning kan sträcka sig från Mars till Maj månad.
Kontrollera att Du inte planerar för tunga transporter vid denna tidpunkt.
För mer utförlig förklaring se på Transportstyrelsens Webbplats

Dispensen får du av Vägfogden och skall överlämnas till Transportföretaget.
Tänk på att Vägfogden behöver tid på sig för att hantera ärendet.
(Därför ber vi dig om så lång framförhållning som möjligt, för att du skall hinna få dispensen i tid för din transport.

Ange följande uppgifter

* Obligatoriska fält

Förvaltar Enskild Väg