Dispensansökan

Här  ansöker Du om dispens för att få framföra tung transport som överstiger 3.5 Ton på Täljö´s vägnät.
(Fordon som kräver körkort med C behörighet.)

Om Du som fastighetsägare saknar dispens kommer chauffören inte köra in i Täljö p.g.a följande skyltning vid infarterna.

Axeltryck_8_tonBoggitryck_12_ton
OBS!  Dispenser lämnas inte ut under Tjällossningen och inte heller om transporten överstiger tillåten belastning för BK1 väg.
Se förklaring på Transportstyrelsens Webbplats

Dispensen får du av Vägfogden och skall överlämnas till Transportföretaget.
Tänk på att Vägfogden behöver tid på sig för att hantera ärendet.
(Därför ber vi dig om så lång framförhållning som möjligt, för att du skall hinna få dispensen i tid.)

Överlämnandet kan ske genom att skicka följande länk till transportföretaget.

Ange följande uppgifter

* Obligatoriska fält

Förvaltar Enskild Väg