Kategoriarkiv: Aktuellt

Valborg 2019

Varmt välkommen till festligt valborgsfirande vid bryggan i Täljöviken den 30/4 kl. 18:00. Vi väljer dock att ta det säkra före det osäkra och tänder inte någon majbrasa.

Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning under valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre.

Städdag 2019

 

Städdag i Täljö!

Lördagen den 27 April
Samling från 10.00

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint!

På programmet är  bl a:

*Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och kvistar till lek/festplatsen och Valborgseld.

*Ta hand om ris från fällda träd och elda.

*Rensa sly och ogräs vid lekplatsen.

Det finns tid för prat och trevnad med dina grannar!
Vi bjuder på lättare lunch!

Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och dyl.

Välkomna!
TäljöVägförening

 

 

 

Städdag i Täljö

Städdag i Täljö!

Lördagen den 14 oktober kl.10.00

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint!

På programmet:

 • Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och kvistar till festplatsen.
 • Ta hand om ris från fällda träd och elda.
 • Sätta upp medlemstavla som saknas.
 • Rensa sly och ogräs på boulbana och vid gungor.
 •  (Har ni fler idéer kontakta gärna anneli.hogreve@gmail.com)

Det finns tid för prat och trevnad med grannarna. Vi bjuder på lättare lunch!

Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och (bil med släp) mm.

Välkomna!

TäljöVägförening

Fartgupp

P.G.A. alldeles på tok för höga hastigheter på Frejvägen har nu Vägföreningen placerat ut ett väggupp i början av Frejvägen.

Vi vill också meddela att Fastighetsägaren som har fastigheten intill guppet inte har något med guppets uppförande att göra, så vi undanber er att att hytta näven , visa finger eller tuta när man passerar guppet.

 

VALBORG 2017

Kom och fira VALBORG 

Söndagen den 30:de April firar vi in våren tillsammans vid
båtbryggan nere i Täljöviken!

Kl. 19.00 går fackeltåg från lekplatsen och ca 19.30 tänder vi brasan vid bryggan.
Lotter kommer att säljas för 10,- styck.

Arrangörer:
Täljö Tomtägareförening och Täljövikens Tomtägareförening.

Städdag

Städdag i Täljö!

Lördagen den 22 april  kl.10.00

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint!

                         På programmet:

 • Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och kvistar till festplatsen/Valborgselden.
 • Ta hand om ris från fällda träd och elda.
 • Måla och laga friggeboden vid lekplatsen.
 • Sätta upp medlemstavla som saknas.
 • Rensa sly och ogräs på boulbana och vid gungor.
 • Och annat som kan dyka upp till dess!

 

Det finns tid för prat och trevnad med grannarna. Vi bjuder på lättare lunch!

Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och dyl.

         Välkomna!

             TäljöVägförening

Årsstämma 2017

Täljö Vägförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tid: Söndagen den 26 mars klockan 10.00

Lokal: Torsvägen 25, Täljö.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande (se stadgar för Täljö Vägförening §16)
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts (§14)
 4. Val av årsmötesfunktionärer
  – Ordförande
  – Sekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Upprättande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Räkenskapsberättelse för det gångna året
 9. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna ärenden och motioner
 11. Styrelsens förslag till aktiviteter att utföras eller påbörjas under arbetsåret
 12. Beslut om arvoden för 2017
 13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstatus
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande
  2 styrelseledamöter på 2 år
  2 styrelsesuppleanter på 1 år
  1 ordförande på 1 år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
  1 revisor på 2 år
  1 revisorssuppleant på 2 år
 16. Val av valberedning
  3 medlemmar på 1 år
 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och tillhandahållande av protokollet (§19)
 18. Övriga frågor:

                Markbyte mellan samfällighet S:8 och Täljö 5:4.

 1. Avslutning

Revisionsberättelse och debiteringslängd finns hos kassören 14 dagar före årsstämman.