Byggplaner

Österåkers Kommun arbetar f.o.m 2017-05-22 med planläggningen av Täljö/Gottsunda.

se följande dokument
Detaljplaneprogram för Täljö Gottsunda

För er som undrar över varför arbetsvägen intill järnvägen på Täljö sidan inte tagits bort, vill vi meddela att Lars Erik Hedman (Larra), Vägföreningen, SL, Vattenfall och Kommunen kommit överens om att denna väg skall ligga kvar för framtida planer.

En framtida plan som skulle kunna innebära att vi flyttar trafiken från nuvarande Täljövägen  från den nya järnvägsviadukten, ut på denna nya väg, för att sedan knyta ihop  den igen med Täljövägen bakom Täljö Gård med Bragevägen.
På så sätt undviker vi trafik genom hästgården, vilket skulle medföra en säkrare tillvaro  för barn och de som är verksamma på hästgården.
Dessutom skulle man i framtiden kunna förlänga arbetsvägen fram till Täljö Station för att få fram ersättningsbussen  samt en gång och cykelväg hela vägen fram till stationen,

Detta skulle medföra att  resenärer inte  behöver gå flera kilometer till busshållplatsen på Svinningevägen när tåget av olika skäl inte fungerar

Förvaltar Enskild Väg