Bygganmälan


Detaljplaneprogram för Täljö/Gottsunda

I samband med byggen som kräver byggnadslov debiteras följande slitageavgift av Vägföreningen.

Avgiften styrs av byggytan i byggnadslovet/bygganmälan från Kommunen

1.) Sammanlagd byggyta i byggnadslovet maximalt 16 – 60 kvm. 3500:-
2.) Sammanlagd byggyta i byggnadslovet över 60 kvm. 7500:-

När Du gör en bygganmälan får du en dispens för att föra in tunga fordon som överstiger 3.5 tons axeltryck under byggtiden.

OBS! Tänk på att planera bygget, så att du inte behöver transporter under tjällossningen.

Ange följande uppgifter"

* Indikerar obligatoriska fält

Förvaltar Enskild Väg