Bygganmälan klar

Faktura för byggavgiften kommer att skickas ut inom kort.

Tänk på att Du måste ansöka om dispens för varje enskild transport till fastigheten, som överstiger mer än tillåtna axeltryck.

Axeltryck_8_tonBoggitryck_12_ton
Dispensen ansöker du här på hemsidan under menyval “Dispensansökan Transport

Förvaltar Enskild Väg