Avstängning Täljövägen

Vi vill upplysa alla boende i Täljö om att Peab/Kommunen v.19-21 stänger av Täljövägen vid utfarten mot Gottsunda och Järnvägsbacken.
Detta för att sänka vägen ca 2 meter i kurvan vid viadukten.
Karta över avstängningen